ต้นคริสต์มาสสำหรับภายนอก

บริการให้เช่าต้นคริสต์มาสสำหรับภายนอกอาคาร ต้นคริสต์มาสหน้าร้าน ต้นคริสต์มาสหน้าคอนโด ต้นคริสต์มาสไฟLED ต้นคริสต์มาสแบบกรวย ต้นคริสต์มาสที่มีความสูงตั้งแต่ 4 – 21 เมตร เรามีให้เช่าสำหรับต้นคริสต์มาสอย่างเดียว และพร้อมกับตกแต่งต้นคริสต์มาส การตกแต่งต้นคริสต์มาสขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าและเป็นไปตามแบบที่กำหนด