จัดสวน

งานจัดสวนอิเวนท์

ออกแบบจัดสวนสำหรับงานอิเวนท์เพื่อจุดประสงค์ของงาน เช่น เป็นจุดถ่ายรูป เป็นฉากละคร เป็นกำแพงบังตา จุดนั้งพักผ่อน สำหรับบังคับทางเดินหน้าเวที่และปิดบังส่วนควบคุมของอิเวนท์ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *