งานทำต้นไม้เทียม

ต้นไม้ประดิษฐ์

พร๊อพมาสเตอร์พลิตจัดทำต้นไม้เทียม ดอกไม้ประดิษฐ์ ประเภทต่างๆเราสามารถทำตามขนาดของความสูง ความกว่าง ขนาดลำต้นและสีตามที่กำหนดในเวลาที่จำกัดอย่างไม่มีปัญหา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *