งานไฟเบอร์

บริการให้เช่าและผลิตไฟเบอร์กลาสตามรูปแบบที่กำหนดในงบประมาณของลูกค้า