ต้นไม้เทียมขนาดกลาง

บริการให้เช่าต้นไม้เทียมขนาดกลางจะมีความสูงอยู่ระหว่าง 60 – 180 เซนติเมตร จะมีต้นไม้หลากหลาย สามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการว่าจะให้ต้นไม้เทียมออกมาสไตล์แบบไหนตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด

« 1 of 2 »