พร๊อพงานโครงสร้าง

บริการให้เช่าโครงสร้างสำหรับจัดงานอีเว้นท์ และผลิตโครงสร้างตามรูปแบบที่ต้องการในงบประมาณที่กำหนด