พร๊อพจัดงาน

พร๊อพจัดงาน
ด้วยประสบการณ์ทีมีอย่างยาวนานพร๊อพมาสเตอร์สามารถจัดหาฟอร์นิเจอร์ไม้หรือไม้ไผ่ เราทำจัดทำพร๊อพสำหรับอิเวนท์ด้วยวัสดุต่างๆ
เช่นไม้ ไม้ไผ่ โฟมร์ ไฟเบอร์ และพลาสติก นอกจากนี้ยังมีบริการจับจีบผ้าเพื่องานพิธีที่หลากหลายรูปแบบ
เราเข้าใจ้ว่าแต่ละงานมีความเฉพาะที่แต่ต่างกัน เราจึงใช้เวลาศึกษาความต้องการของออร์แกนไนซ์อย่างต่อเนื่อง
พรีอพมาสเตอร์สามารถทำงานเกะสลักโฟมร์ ต้นไม้เทียม งานลูกโปง งานไม้ไผ่ในรูปแบบต่างๆ เรายังสามารถหา รถยนต์ ฟอร์นิเจอร์เก่า
รวมทั้งอุปกรณ์แบบไทยๆ ได้ทุกรูปแบบ