หญ้าเทียม

จัดทำหญ้าเทียม
หญ้าเทียม นำเข้าเองสำหรับนำไปตกแต่งพื้นของงานอิเวนท์ให้ดูเขียวและใก้ลเคียงธรรมชาติอย่างยิ่ง
1.หญ้า 25 มิลลิเมตร (เขียวอ่อน, เขียวเข้ม, น้ำตาล, ดำ)
2.หญ้า 30 มิลลิเมตร (เขียวอ่อน, เขียวเข้ม, น้ำตาล, ดำ)
3.หญ้า 10-12 มิลลิเมตร หญ้ากล๊อฟ 1 สี (เขียวเข้ม)
4.หญ้า 40-50 มิลลิเมตร หญ้า ฟุตซอล
5.หญ้า 5 มิลลิเมตร หญ้าสำหรับงานบูธอีเว้นท์ ราคา 550-990 บาท/ตร.ม.
รับปูหญ้าเทียม ให้เช่าหญ้าเทียมสำหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ ขนาดตาม พื้นที่หน้างาน 10 ตร.ม.ขึ้นไป
เราจะให้ดูตัวอย่างหญ้าก่อนการจัดงานทุกคร้ง