หญ้าตีนเป็ด

บริการให้เช่าและขายหญ้าตีนเป็ด  หรือจัดทำเป็นกำแพงหญ้าเทียม กล่องหญ้าเทียม กำแพงกั้นด้วยหญ้าเทียม เพืิ่อจุดประสงค์ของงาน เพื่อปิดทางเดิน กั้นห้ามคนเดิมข้าม เราจัดทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการและเป็นไปตามงบประมาณของลูกค้า