หญ้าปูพื้น

รับปูหญ้าเทียม ให้เช่าหญ้าเทียมสำหรับงานอีเว้นท์ต่างๆให้ดูใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ ขนาดตาม พื้นที่หน้างาน 10 ตร.ม.ขึ้นไป

1.เช่าหญ้าเทียมขนสั้น 1 ซม. พร้อมติดตั้ง

2.เช่าหญ้าเทียมขนยาว 3 ซม. พร้อมติดตั้ง