หญ้าแผ่นอื่นๆ

หญ้าเทียมมีหลายแบบ สามารถเลือกแบบได้ตามที่ต้องการและสามารถนำไปจัดทำเป็นกำแพงดอกไม้ กำแพงหญ้าเทียมที่เต็มไปด้วยหญ้าหลากหลายแบบ สามารถจัดทำได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการและในงบประมาณที่กำหนด