ไฟประดับต้นไม้

รับพันสายไฟled ไฟประดับสำหรับต้นไม้ พันรอบต้นไม้จะมีแบบไฟแช่ ไฟกระพริบ ไฟหลากสี ให้เลือกตามรูปแบบที่ต้องการ